Dessa medlemsvillkor gäller medlemskap hos The House mellan den person som står angivet i anmälan om medlemskap och The House Dance Studio & Events AB (nedan angivet The House). Omyndiga medlemmars anmälan måste göras av vårdnadshavare.

 

Anmälan om medlemskap kan endast göras skriftligen via särskilt anmälningsformulär på The House hemsida www.thehousedancestudio.se. Medlemskapet är personligt och gäller för den period som medlemmen har bundit sig för.

 

The House följer skolans terminstider och har generellt ingen träning/inga dansklasser under lov. Undantagsfall vissa söndagsklasser, information kommer under terminens gång. Det är dock träning på enskilda lovdagar utanför de ordinarie loven.

 

En anmälan är bindande. Däremot har den som gjort en anmälan via hemsidan ångerrätt (enligt distans- och hemförsäljningslagen). Ångerrätten gäller från och med det datum man skickar in sin anmälan via The House hemsida och upphör att gälla efter 14 dagar alternativt om man påbörjat kursen/kurserna inom dessa 14 dagar. För att nyttja ångerrätten måste man kontakta The House skriftligen på rebecca@thehousedancestudio.se. The House skickar alltid tillbaka en bekräftelse på att ångerrätten är godkänd. Om du inte har fått någon bekräftelse betyder det att vi inte har fått din avanmälan.

 

Medlemskapet på The House är bindande för hela den tid som det medlemskap man valt i anmälan gäller. Därefter upphör medlemskapet.

 

The House avråder från träning vid sjukdom. Du (eller vårdnadshavare för personer under 18 år) ansvarar själv för att du är i sådan kondition att du kan träna på The House. The House har inget ansvar för skador som medlemmar ansvarar för eller som någon annan medlem åsamkat.

 

Vid påminnelse om betalning tar faktureringsföretaget som The House använder sig av ut en påminnelseavgift. Efter två påminnelser lämnas ärendet vidare till inkasso. Vårdnadshavaren som gjort anmälan är betalningsansvarig för den omyndiga medlemmen.

 

Vid sjukdom, skada, graviditet eller vid flytt till annan ort och som gör det omöjligt att utnyttja sitt medlemskap kan medlemskapet avslutas mot uppvisande av intyg. Redan betald medlemsavgift återfås för den tid som intyget gäller, dock ej bakåt i tiden.

 

Som medlem godkänner du att dina kontaktuppgifter finns med i The House medlemsregister. The House skickar information till den e-postadress som angivits i anmälan. Om du absolut inte vill ha e-post så måste du kontakta oss. Fakturor skickas ut med vanligt brev till den postadress som angavs i anmälan.

 

The House har rätt att ändra dessa villkor och regler.