Det bästa för barnen

En vision har länge funnits att skapa ett projekt där vi jobbar för barnens bästa, där vi sätter barnen i första rummet, där vi på olika sätt jobbar för barnens rätt till en tryggare och mer välmående tillvaro att leva i, därav kom namnet ”Det bästa för barnen”.

 

”Det bästa för barnen” är ett nystartat projekt och vi ville starta projektet med något som kändes varmt och genuint. Därför valde vi att barnen skulle få njuta av succéföreställningen Babblarna. En föreställning som skapades för att bland annat stimulera barnens språkinlärning, dessutom en föreställning där vi visste att barnen skulle få njuta till fullo och bara må bra!

 

Vi ville starta ett projekt där vi kunde göra allt för att hjälpa barn som hade det svårt att få en ljusglimt i tillvaron. ❤  Vi startade projektet inom företaget och tog in föreställningar för att sedan skänka intäkter till olika fonder och organisationer under resans gång. Vi startade också samarbeten med barnavdelningar på sjukhus, olika föreningar och organisationer som jobbar för barnens bästa och bjöd in barn som hade det svårt eller inte annars hade möjligheten att gå av olika anledningar.

 

Barnen är det viktigaste vi har och det är vår skyldighet att i alla lägen göra “Det bästa för barnen”.

 

Babblarna blev vårt första projekt, idag planeras nästa…