Medlemsvillkor

Dessa medlemsvillkor gäller medlemskap hos The House mellan den person som står angivet i anmälan om medlemskap och The House Dance Studio & Events AB (nedan angivet The House). Omyndiga medlemmar måste ha målsmans skriftliga tillstånd på medlemsanmälan.

Anmälan om medlemskap kan endast göras skriftligen via särskilt anmälningsformulär på The House hemsida www.thehousedancestudio.se. Medlemskapet är personligt och gäller för den period som medlemmen har bundit sig för.

Vid färre än 8 anmälda deltagare per klass har The House rätten att ställa in klassen innan terminens start.

The House följer skolans terminstider och har ingen träning under lov. Det är dock träning på enskilda lovdagar utanför de ordinarie loven.

En anmälan är bindande. Dock har den som gjort en anmälan via hemsidan ångerrätt (enligt distans- och hemförsäljningslagen). Ångerrätten gäller från och med det datum man skickar in sin anmälan via The House hemsida och upphör att gälla efter 14 dagar alternativt om man påbörjat kursen/kurserna inom dessa 14 dagar. För att nyttja ångerrätten måste man kontakta The House skriftligen på anmalan@thehousedancestudio.se. The House skickar alltid tillbaka en bekräftelse på att ångerrätten är godkänd. Om du inte har fått någon bekräftelse betyder det att vi inte har fått din avanmälan.

Medlemskapet på The House är bindande för hela den tid som det medlemskap man valt i anmälan gäller. Därefter upphör medlemskapet.

Alla medlemmar på The House får ett medlemskort. 

The House avråder från träning vid sjukdom. Man ansvarar själv för att man är i sådan kondition att man kan träna på The House. The House har inget ansvar för skador eller förluster som medlemmar ansvarar för eller som någon annan medlem åsamkat.

Vid betalning ska fakturan vara betald innan man kan börja träna på The House.

Personer som tecknat Platinamedlemskap (gäller endast Barn/Ungdomsmedlemskap) har själva ansvaret efter vår årliga prova-på-dag att meddela The House ytterligare dansklasser (dessa klasser i mån av plats) för deltagande utöver de 3 ordinarie klasserna.

The House har rätt att stoppa personer från träning om medlemsavgiften inte är betald. Personen är sedan välkommen att träna igen när avgiften är betald. Vid påminnelse om betalning tas det ut en påminnelseavgift. Efter två påminnelser lämnas ärendet vidare till inkasso. Målsman är betalningsansvarig för omyndiga medlemmar.

Prisändringar kan ske, dock inte under bindningstiden (undantag är om staten beslutar om momsändringar).

Vid sjukdom, skada, graviditet eller vid flytt till annan ort och som gör det omöjligt att utnyttja sitt medlemskap kan medlemskapet avslutas mot uppvisande av intyg. Redan betald medlemsavgift återfås för den tid som intyget gäller, dock ej bakåt i tiden.

Som medlem godkänner du att dina kontaktuppgifter finns med i The House medlemsregister. The House skickar information till den e-postadress som angivits i anmälan. Om du absolut inte vill ha e-post så måste du kontakta oss. Fakturor skickas ut med brev till den postadress som angavs i anmälan.

The House har rätt att ändra dessa villkor och regler.